Стафилококова пневмония

Решаващи симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването
Стафилококовата пневмония се наблюдава рядко като първична инфекция, предимно в детска възраст. При възрастни с нея най-често се усложняват грипни инфекции, поради което инцидентите се увеличават в зимните месеци по време на грипна епидемия. Протичането на заболяването обичайно е тежко, често пъти усложнено. Стафилококите произвеждат различни ензими, в това число и множество ß-лактамази, което е пряко свързано с тяхната резистентност към все по-голям брой антибиотици. Един сравнително нов проблем, свързан с етиологията на пневмониите, представляват придобитите в обществото methicillin-резистентни S. aureus (MRSA).
Реклама