Мултиплен миелом (плазмоцитом, болест на Рустицкий - Калер)

Решаващи симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването