Пневмония причинена от Микоплазма пневмоние

Решаващи симптоми на заболяването
Реклама