Коронавирусна болест 2019 (КОВИД-19, COVID-19)

Несигурни симптоми на заболяването
 1. АЛАТ повишена
 2. АСАТ повишена
 3. Билирубин общ серумен нормален или леко увеличен
 4. Гърди – стягане
 5. Гърло – дразнене
 6. Гърлобол
 7. Д-димер
 8. Диария
 9. Интерлевкин-6 (IL-6) повишен
 10. Кихане
 11. Креатинин серумен повишен
 12. Кръвно-газов анализ – хипоксемия
 13. Ливедо ретикуларис
 14. Неутрофилия
 15. Нос – дразнене и парене
 16. Обрив еритематозен
 17. Обрив полиморфен
 18. Обрив уртикариален
 19. Обърканост (психични смущения)
 20. Повръщане
 21. Прокалцитонин повишен
 22. Пътуване в рискови (епидемични) райони
 23. Рентгенография на белите дробове - единични или множествени солидни нодули или консолидирани нодули, в центъра на лобула, обкръжени от инфилтрати тип „матово стъкло“
 24. Рентгенография на белите дробове - единични или множествени, нееднородни, субплеврални, фини-мрежести или от типа „пчелна пита” малки задебеления на интерлобуларните септи
 25. Рентгенография на белите дробове - едностранни, нееднородни, сегментни или субсегментни инфилтрати тип „матово стъкло”
 26. Рентгенография на белите дробове - задебеления на бронхиалните стени и удебелени нишковидни засенчвания
 27. Рентгенография на белите дробове - задебеления на интерлобуларните септи от типа „пчелна пита” едностранно
 28. Рентгенография на белите дробове - наблюдават се единични или разхвърляни огнищни изменения тип „матово стъкло“
 29. Рентгенография на белите дробове - нодули, кисти и плеврални изливи двустранно
 30. Рентгенография на белите дробове - нодули, кисти и плеврални изливи едностранно
 31. Рентгенография на белите дробове - различни по форма, разнокалибрени и нееднородни уплътнения, с малки плеврални изливи и уголемени медиастинални лимфни възли
 32. Рентгенография на белите дробове - разнородни уплътнения (консолидации) с въздушна бронхограма, доминиращо в субплевраните пространства в средните и долни белодробни полета
 33. Рентгенография на белите дробове - центролобуларни нодули, обградени от разнородни инфилтрати тип „матово стъкло“
 34. Сепсис
 35. Тромбоцитопения леко изразена
 36. Тропонин I повишен
 37. Урея серумна повишена
 38. Феритин повишен
 39. Хемоптиза
 40. Хрема
 41. Шок септичен

Коронавирусите са семейство едноверижни PHK-вируси. Семейството включва 40 вида, комбинирани в две подсемейства. Към подсемейство Ортокоронавируси принадлежат четири рода: род Алфакоронавирус, род Бетакоронавирус, род Гамакоронавирус и род Делтакоронавирус. Коронавирусите от изброените родове причиняват респираторни, чревни и неврологични заболявания при прасета, говеда, кучета, котки и различни видове птици. При човека заболявания причиняват само коронавирусите от род Алфакоронавирус и род Бетакоронавирус. Щам SARS-CoV-2 принадлежи към род Бетакоронавирус.

Коронавирусите са PHK-ови, с неправилна форма и размери 60 – 220 nm, притежават външна обвивка с отличителни „шипове“ (пепломери, подобни на гега). Геномът, който е най-голям сред всички РНК-вируси, се състои от едноверижна РНК.

Повече

Реклама