Коронавирусна болест 2019 (КОВИД - 19)

Несигурни симптоми на заболяването
 1. АЛАТ повишена
 2. АСАТ повишена
 3. Билирубин общ серумен - нормален или леко увеличен
 4. Гадене
 5. Гърди - стягане
 6. Гърло - болка
 7. Гърло - дразнене
 8. Д-димер
 9. Диария
 10. Интерлевкин-6 (IL-6) - повишен
 11. Кихане
 12. Креатинин серумен - повишен
 13. Кръвно-газов анализ - хипоксемия
 14. Ливедо ретикуларис
 15. Неутрофилия
 16. Нос - дразнене и парене
 17. Обрив (еритематозен)
 18. Обрив (полиморфен)
 19. Обрив (уртикариален)
 20. Обърканост (психични смущения)
 21. Повръщане
 22. Прокалцитонин повишен
 23. Пътуване в рискови (епидемични) райони
 24. Рентгенография на белите дробове - единични или множествени солидни нодули или консолидирани нодули, в центъра на лобула, обкръжени от инфилтрати тип „матово стъкло“
 25. Рентгенография на белите дробове - единични или множествени, нееднородни, субплеврални, фини-мрежести или от типа „пчелна пита” малки задебеления на интерлобуларните септи
 26. Рентгенография на белите дробове - едностранни, нееднородни, сегментни или субсегментни инфилтрати тип „матово стъкло”
 27. Рентгенография на белите дробове - задебеления на бронхиалните стени и удебелени нишковидни засенчвания
 28. Рентгенография на белите дробове - задебеления на интерлобуларните септи от типа „пчелна пита” едностранно
 29. Рентгенография на белите дробове - наблюдават се единични или разхвърляни огнищни изменения тип „матово стъкло“
 30. Рентгенография на белите дробове - нодули, кисти и плеврални изливи двустранно
 31. Рентгенография на белите дробове - нодули, кисти и плеврални изливи едностранно
 32. Рентгенография на белите дробове - различни по форма, разнокалибрени и нееднородни уплътнения, с малки плеврални изливи и уголемени медиастинални лимфни възли
 33. Рентгенография на белите дробове - разнородни уплътнения (консолидации) с въздушна бронхограма, доминиращо в субплевраните пространства в средните и долни белодробни полета
 34. Рентгенография на белите дробове - центролобуларни нодули, обградени от разнородни инфилтрати тип „матово стъкло“
 35. С-реактивен протеин неувеличен
 36. Сепсис
 37. Тромбоцитопения - леко изразена
 38. Тропонин I - повишен
 39. Урея серумна - повишена
 40. Феритин - повишен
 41. Хемоптиза
 42. Хрема
 43. Шок - септичен

Коронавирусна инфекция - характеристика на SARS-CoV-2

Коронавирусите са семейство едноверижни PHK вируси. Семейството включва 40 вида, комбинирани в две подсемейства. Към подсемейство Ортокоронавируси принадлежат четири рода - род Алфакоронавирус, род Бетакоронавирус, род Гамакоронавирус и род Делтакоронавирус. Коронавирусите от изброените родове причиняват респираторни, чревни и неврологични заболявания при прасета, говеда, кучета, котки и различни видове птици. При човек само коронавирусите от род Алфакоронавирус и род Бетакоронавирус причиняват заболявания. Щам SARS-CoV-2 принадлежи към род Бетакоронавирус.
Коронавирусите са PHK-ови, с неправилна форма и размери 60-220 nm, притежават външна обвивка с отличителни "шипове" (пепломери подобни на гега). Геномът, който е най-голям сред всички РНК вируси, се състои от едноверижна РНК.

Повече