Хронична сърдечна недостатъчност (левокамерна)

Решаващи симптоми на заболяването