Митрална инсуфициенция

Съществени симптоми на заболяването