Шок (колапс) - възбудна фаза

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Шок (колапс) - възбудна фаза.