Митрална стеноза

Определящи симптоми на заболяването
 1. ангиопулмография - ампутиран клон на артерия пулмоналис (разширени главни клонове с намалена до липсваща периферна съдова мрежа)
 2. ЕКГ - P-mitrale
 3. ЕКГ - обременена дясна камера
 4. емболии артериални (мозъчни)
 5. Задух при физически усилия
 6. катетеризация на сърцето - повишено пулмо-капилярно налягане
 7. Кашлица при физическо усилие
 8. кръвно налягане в малкия кръг повишено
 9. рентген на белите дробове - застойни хилуси (интерстициален белодробен оток; разширени и замъглени хилуси)
 10. рентген на белите дробове - застойни хилуси (къси линеарни сенки - линии на Kerley в долните лобове; по-дълги линеарни сенки, достигащи хилусите)
 11. След ревматизъм
 12. тежест в сърдечната област
 13. тон I на върха акцентуиран
 14. ФКГ - I тон с увеличена амплитуда, закъсняващ
 15. ФКГ - II тон с увеличен компонент P2
 16. ФКГ - къса поява на Т1 и удължаване на QT над 0,07s
 17. ФКГ - на върха на ТМО 0,04 - 0,12 s след аортната съставка на II тон, съвпада по време с точка V на АКГ
 18. ФКГ - на върха тон Т1 с повишена амплитуда и честота
 19. ФКГ - нискочестотен диастоличен шум на известен интервал след II тон
 20. ФКГ - пресистоличен шум кресчендо, завършващ с акцентуиран I тон
 21. шум пресистоличен на върха
Съществени симптоми на заболяването
 1. АКГ - плоска вълна F, скъсен интервал O-F
 2. астма кардиална
 3. Аускултация на белия дроб - хрипове дребни влажни в основите
 4. граници на сърцето - дясна разширена
 5. ЕКГ - пароксизмална суправентикуларна тахекардия
 6. ЕКГ - предсърдно мъждене
 7. емболии белодробни
 8. ЕхоКГ - v. mitralis - диастоличен наклон, EF намален под 35mm/s
 9. ЕхоКГ - увеличено ляво предсърдие
 10. ортопения
 11. оток белодробен
 12. отоци на долните крайници
 13. пулсации на дясната камера в епигастриума (и в III и IV ляво междуребрие)
 14. рентген на белите дробове - алвеоларен оток; многобройни меки конфлуиращи средно- и дребнопетнисти сенки
 15. рентген на белите дробове - застой (широки линеарни сенки от върховете към хилусите като "рога на елен")
 16. рентген на белите дробове - хемосидероза
 17. рентген на сърцето - изгладена сърдечна талия
 18. рентген на сърцето - изпъкнала дъга на белодробната артерия
 19. рентген на сърцето - разширено ляво предсърдие
 20. рентген на сърцето - стеснено ретрокардинално пространство
 21. рентген на сърцето - уголемено дясно предсърдие
 22. сърдечна гърбица
 23. тахиаритмия абсолютна
 24. тон II на a. pulmonalis акцентуиран
 25. тон II на върха раздвоен
 26. умора лесна при физически усилия
 27. хепатомегалия
 28. Храчки - кървави
 29. Цианоза
Реклама
Реклама