Адипонекрозис субкутанеа неонаторум (псевдосклеродермия)

Решаващи симптоми на заболяването
Съществени симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването
Реклама