автоантитела античернодробни

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Анти-чернодробни антитела (АМА-М2, LKM-1, SLA-LP, LC-1, М2-3Е (BPO), Sp 100, PML, gp 210, SSA/ Ro-52) - използва се пакет от изследвания за откриване на IgG автоантитела срещу различни чернодробни антигени в серум.
Реклама