Аортна инсуфициенция

Съществени симптоми на заболяването
 1. Анкилозиращ спондилит
 2. Атеросклероза
 3. Дисекираща аневризма на аортата
 4. ЕКГ - ляв бедрен блок
 5. ЕхоКГ - обемно обременена лява камера
 6. ЕхоКГ - увеличен ТДРЛК и ТСРЛК
 7. ЕхоКГ - фино трептене на предното митрално платно
 8. Кистозна медионекроза на аортата
 9. кръвно налягане артериално систолично повишено
 10. Предшестващ инфекциозен ендокардит
 11. пулс капилярен (симптом на Quinke)
 12. Ревматоиден артрит
 13. рентген на сърцето - "митрализиране" на сърцето вследствие на разширяване и на лявото предсърдие
 14. Синдром на Марфан
 15. синкоп
 16. След ревматизъм
 17. стенокардия
 18. сфигмограма - ниско разположена инцизура
 19. сърцебиене
 20. тон II на аортата отслабен или липсващ
 21. ФКГ - аортна съставка на II тон (А2) намалена или липсваща
 22. ФКГ - систоличен клик по левия ръб на стернума
 23. ФКГ - систоличен кресчендо-декресчендо шум в основата
 24. Хипертонична болест
 25. шум в ушите
 26. шум пресистоличен на върха
 27. шум систоличен на аортата
Реклама