азотемия

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Азотемия - повишено съдържание на остатъчен азот в кръвта (урея, креатинин, пикочна киселина, пуринови съединения, индикан, парааминохипурова киселина и др.), характеризиращо се със затруднена азототделителна функция на бъбреците и наличие на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нарушена хомеостаза.
Реклама