адреналин в кръвта повишен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Aдреналинът представлява хормон и невротрансмитер. Той се произвежда в клетките на надбъбречната медул (сърцевина), както и в някои неврони на централната нервна система. Химически адреналинът спада от групата на моноамините, наречени катехоламини. Синтезира се от аминокиселините: фенилаланин и тирозин. Нарича се още хормон на стреса, поради факта, че при стресови ситуации синтезата на адреналин се усилва значително.
Реклама