азотемия - бързонарастваща

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Азотемия (от френски. azote - азот и гръцки haima - кръв) - повишено съдържание на остатъчен азот в кръвта (урея, креатинин, пикочна киселина, пуринови съединения, индикан, парааминохипурова киселина и др.), характеризиращо се със затруднена азототделителна функция на бъбреците и наличие на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нарушена хомеостаза.
Реклама