азооспермия (липса на сперматозоиди в семенната течност)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Азооспермия (от др.гр. ἀ - липса, ζῷον - живот и σπέρμα - семе) - патологическо състояние, при което в еякулата отсъстват сперматозоиди. Азооспермията се явява една от причините за мъжкото безплодие. Азооспермията се установява чрез анализ на еякулата (спермограма).
Реклама