Антракс (белодробна форма)

Решаващи симптоми на заболяването
Съществени симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Антракс (белодробна форма).
Несигурни симптоми на заболяването