остро начало на болестта

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
 1. Антракс (белодробна форма)
 2. Антракс (чревна форма)
 3. Белодробна кандидоза - пневмонична форма
 4. Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб
 5. Грип
 6. Доброкачествена лептоспироза (водна треска)
 7. Епидемичен паротит (заушка)
 8. Иктеро-хеморагична лептоспироза (болест на Вайл - Василев)
 9. Кримска-Конго хеморагична треска
 10. Ку-треска
 11. Лумбаго
 12. Марсилска треска
 13. Менингококов менингит
 14. Морбили (дребна шарка, брусница)
 15. Остра бъбречна недостатъчност (фаза на олигоанурия)
 16. Остър бронхит
 17. Остър колит
 18. Остър медиастинит
 19. Остър пиелонефрит
 20. Петнист тиф (епидемичен)
 21. Пневмококова пневмония
 22. Пневмония причинена от грипен вирус
 23. Полиомиелит (булбарна форма)
 24. Полиомиелит (менингеална форма)
 25. Салмонелоза
 26. Скарлатина
 27. Тромбоза (емболия) на бъбречната артерия
 28. Фибринозен (сух) плеврит
 29. Хеморагичен пулмо - ренален синдром (синдром на Гудпасчър)
 30. Хеморагична треска с бъбречен синдром
 31. Холера
 32. Хранителни токсикоинфекции (причинени от салмонели, стафилококи, E. coli, В. perfringens, Proteus, Cl. botulinum и др.)
Заболявания, при които симптомът е съществен
Реклама