автоантитела срещу париеталните клетки на стомаха

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Свързани са с гастритите и пернициозната анемия. Париеталните клетки на стомаха секретират интринзинк (вътрешен) фактор, необходим за еритропоезата. Унищожаването на париеталните клетки при хроничен автоимунен гастрит е в основата на етиологията на пернициозната анемия.
Реклама