Абсцес на черния дроб

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Абсцес на черния дроб.

Характеристики на чернодробния абсцес

Чернодробният абсцес се представя с единични или множествени гнойни колекции с различни размери. Инфекцията попада предимно през порталната вена, директо при нараняване на черния дроб, гангрена на жлъчния мехур, холангит, тумори, сифилис, чума. Чернодробният абсцес представлява кухина с различни размери и собствена пиогенна мембрана, изпълнена с миризлива гной. При амебиазните абцеси няма пиогенна капсула, а в кухината се намира некротизирала тъкан и стената е изградена от гранулационна тъкан. Чернодробните абсцеси се делят на две големи групи - първични чернодробни абсцеси (бактериални или паразитни) и вторични чернодробни абсцеси (нагноили чернодробни образувания при тумори или туберкулоза и посттравматични абсцеси).

Абсцесът на черния дроб принадлежи към групата на тежките гнойни заболявания и се счита за един от сложните за решаване проблеми на хепатобилиарната система. През първите 3 декади на миналия век най-честата причина за това заболяване е бил постапендикуларен пилефлебит, като в близо 75 – 80% от случаите е водил до смъртен изход. През втората половина на XX век и в наши дни, като водещи причини за това заболя-ване, могат да бъдат посочени: бенигнените и малигнените обструкции на  билиарното  дърво,  повишеното  използване  на  билиарни  стентове и трансхепатален дренаж.

Честотата на пиогенния абсцес на черния дроб по повод хепатобилиарна патология по литературни данни е средно 8 до 16 случая на 100 000 болни, като може да варира според географското положение, климат и икономическо развитие от 2,3 случая на 100 000 болни в Северна Америка, до 275,4 случая на 100 000 болни в Тайван.

След 70-те години на миналия век, с въвеждането на нови методи за образна диагностика като: УЗД, КТ, ЯМР, ендоскопска холангиография и билиарен дренаж се промениха, както диагностиката, така и лечението на тези пациенти с въвеждането на нови миниинвазивни техники.

В развитите страни повечето чернодробни абсцеси са бактериални (80 – 90%). Останалите около 10% могат да бъдат амебни, гъбичкови или некротични (стерилни). Амебният чернодробен абсцес е бил фатално заболяване преди малко повече от един век, но с въвеждането на ефективно лечение и поставянето на бърза диагноза, смъртността е намаляла до 1 – 3 %.

Основните тенденции при пациентите с пиогенен чернодробен абсцес в наши дни са: увеличаване на честотата на пациентите над 60 години, повишаване ролята на малигнените заболявания - тумори инвазиращи или компримиращи билиарния тракт, вторична инфекция на първични или метастатични тумори на черния дроб.

Подобряването на диагностиката и лечението на ПЧА през последните години е довело до намаляване на смъртността от това заболяване, която днес  е  по  малко  от  10%,  като  съотношението  жени/мъже  е  приблизително  2,5:1,5.  За  тези  резултати  голямо  значение  оказва  промяната  в избора на терапевтичен подход - от традиционната отворена хирургия към минимално инвазивните методи: перкутанна аспирация, перкутанен дренаж, лапароскопски дренаж.