Повръщане

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Антракс (чревна форма)
 2. Болест (синдром) на Менетрие
 3. Болест на Адисън (първична надбъбречнокорова недостатъчност)
 4. Вирусен хепатит Е (иктерична форма)
 5. Ендогенна чернодробна кома
 6. Жлъчнокаменна болест
 7. Идиопатично разширение на хранопровода
 8. Интоксикация с винилхлорид и поливинилхлорид
 9. Исхемичен колит
 10. Кримска-Конго хеморагична треска
 11. Нефропатия на бременността (прееклампсия)
 12. Остра бъбречна недостатъчност (фаза на олигоанурия)
 13. Остра дистрофия на черния дроб
 14. Остра интермитираща порфирия
 15. Остра мезентериална тромбоза (емболия)
 16. Остра фебрилна хемолитична анемия (синдром на Ледерер - Брил)
 17. Остро отравяне с хексахлоран
 18. Остро отравяне със серовъглерод
 19. Остър ентерит (ентероколит)
 20. Остър медиастинит
 21. Остър сигмоидит
 22. Остър холецистит
 23. Пароксизмална студова хемоглобинурия
 24. Пептична язва на хранопровода
 25. Полипоза на стомаха
 26. Рак на стомаха
 27. Салмонелоза
 28. Синдром на Зийв
 29. Синдром на Цолингер-Елисън
 30. Скарлатина
 31. Стеснение на хранопровода
 32. Тромбоза (емболия) на бъбречната артерия
 33. Тромбоза на чернодробните вени
 34. Флегмонозен гастрит
 35. Хроничен гастрит
 36. Хронична бъбречна недостатъчност, уремия
 37. Хронично отравяне с живак
 38. Хронично отравяне с олово
 39. Хронично отравяне с фосфорорганични пестициди
 40. Хронично отравяне със селинон
 41. Язва на стомаха
Реклама