Адипозо - генитална дистрофия (синдром на Бабински - Фрьолих)

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Адипозо - генитална дистрофия (синдром на Бабински - Фрьолих).
Несигурни симптоми на заболяването
Реклама