хронично заболяване

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
 1. Амилоидоза на черния дроб
 2. Болест на Банти
 3. Болест на Уилсън-Коновалов
 4. Вторична билиарна цироза на черния дроб
 5. Ендемична нефропатия
 6. Ендемична струма
 7. Есенциална тромбоцитемия
 8. Ехинокок на слезката
 9. Захарен диабет тип 1
 10. Захарен диабет тип 2
 11. Идиопатична (хередитарна) хемохроматоза
 12. Идиопатична ексудативна ентеропатия
 13. Карциноидни тумори на тънкото черво
 14. Лимфосаркоматоза
 15. Мембранопролиферативен гломерулонефрит
 16. Миелофиброза (остеомиелосклероза)
 17. Микседем
 18. Мукомембранозен колит
 19. Наследствена хеморагична телеангиектазия (болест на Рендю-Ослер)
 20. Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 21. Полицитемия вера (болест на Вакез-Ослер)
 22. Първична билиарна цироза на черния дроб
 23. Ретикулосаркоматоза
 24. Силикоза
 25. Синдром на Лорънс-Мун-Бардет-Бидъл
 26. Таласемия майор
 27. Туберкулоза на бъбреците
 28. Туберкулоза на слезката
 29. Туберкулоза на червата
 30. Туберкулоза на черния дроб
 31. Туберкулозен фибро-казеозен перитонит
 32. Фамилна колоректална полипоза (синдром на Гарднър)
 33. Хемофилия
 34. Хипофизен нанизъм
 35. Хроничен гастрит
 36. Хроничен дуоденит
 37. Хроничен ендопролиферативен нефрит
 38. Хроничен ентерит (ентероколит)
 39. Хроничен медиастинит
 40. Хроничен мембранозен нефрит
 41. Хроничен пиелонефрит
 42. Хроничен холангиохепатит
 43. Хронична бъбречна недостатъчност, уремия
 44. Хронична миелогенна левкемия
 45. Хронична обструктивна белодробна болест
 46. Хронична фибро-кавернозна туберкулоза
 47. Хронична хематогенно дисеминирана туберкулоза на белия дроб
 48. Язва на стомаха
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Аденом на щитовидната жлеза
 2. Адипозо - генитална дистрофия (синдром на Бабински - Фрьолих)
 3. Алкаптонурия
 4. Безвкусен диабет
 5. Белодробна аспергилоза - бронхиална форма
 6. Болест (синдром) на Менетрие
 7. Болест на Адисън (първична надбъбречнокорова недостатъчност)
 8. Болест на Плъмър (токсичен аденом на щитовидната жлеза)
 9. Болест на Уипъл
 10. Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза)
 11. Вродена афибриногенемия
 12. Вродена сфероцитна хемолитична анемия
 13. Гигантофоликуларен лимфосарком (болест на Брил - Самърс)
 14. Диабетна гломерулосклероза
 15. Диафрагмална херния на хранопровода
 16. Дивертикул на хранопровода
 17. Дивертикули на сигмата
 18. Диенцефален синдром
 19. Есенциална тромбоцитопения (тромбоцитопенична пурпура, болест на Верлхов)
 20. Затлъстяване
 21. Инсулином
 22. Квашиоркор
 23. Киста на панкреаса
 24. Ламблиаза на черния дроб и жлъчните пътища
 25. Мезотелиом на перитонеума
 26. Множествена ендокринна аденоматоза
 27. Муковисцидоза
 28. Пернициозна анемия (болест на Адисон-Бирмер)
 29. Полипоза на стомаха
 30. Портална чернодробна цироза
 31. Първичен хипералдостеронизъм (синдром на Кон)
 32. Първичен хиперпаратиреоидизъм (болест на Реклингхаузен)
 33. Ретикулоза (болест на Сезари)
 34. Синдром на дразнимото черво (спастичен колит)
 35. Синдром на Дубин-Джонсън
 36. Синдром на малабсорбция
 37. Синдром на Сьогрен (сика синдром)
 38. Синдром на Щайн-Левентал
 39. Сифилис (луес) на черния дроб
 40. Стеноза на пилора
 41. Стеснение на хранопровода
 42. Тетания (хроничен хипопаратиреоидизъм)
 43. Хипергликокортицизъм, болест (синдром) на Иценко-Кушинг
 44. Хипероваризъм (преждевременен пубертет)
 45. Хроничен белодробен абсцес
 46. Хроничен волвулус на стомаха
 47. Хроничен езофагит
 48. Хроничен еозинофилен белодробен инфилтрат
 49. Хроничен колит
 50. Хроничен лобуларен нефрит
 51. Хроничен персистиращ хепатит
 52. Хронична следкръвоизливна анемия
 53. Хронична тромбоза на порталната вена
 54. Целиакия (глутен сензитивна ентеропатия, глутенова непоносимост, нетропично спру)
 55. Чернодробна псевдоцироза на Пик
 56. Чернодробна стеатоза
Реклама