аменорея (липса на менструация)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Липсата на менструация за повече от три месеца се нарича аменорея. Различават се физиологична и патологична аменорея. Физиологична аменорея се наблюдава в детството, по време на бременност, кърмене и след настъпване на менопауза. Патологичната аменорея най-често се дължи на заболявания, при които е нарушена неврохормоналната регулация на менструалния цикъл. Патологичната аменорея се дели на първична и вторична.
Реклама
Реклама