кубитус валгус

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Кубитус валгус е деформация, при която предмишницата е под ъгъл спрямо тялото в по-голяма степен от нормалното при пълно изтегляне. Съществува и физиологичен кубитус валгус при която ъгълът е от 3 градуса до 29 градуса при пълно изтегляне на предмишницата. Когато е манифестен при раждане, симптомът може да бъде показател за синдром на Turner, синдром на Noonan или синдром на Babinski-Fröhlich (адипозо-генитална дистрофия). Кубитус валгус може да се придобие и след травма (например фрактура). Деформацията може да се прояви и като усложнение при счупване на страничния кондил на раменната кост. Жените обикновено имат по-изразен физиологичен кубитус валгус, отколкото мъжете. Противоположното състояние се нарича кубитус варус.
Реклама