Сукусио хепатис положително

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Метод за изследване, основаващ се на почукване (перкусия) в областта на черния дроб. Положителен симптом означава, че пациентът усеща болка при почукване в областта на черния дроб.
Реклама