Вторично заболяване

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Абсцес на слезката
 2. Абсцес на черния дроб
 3. Агранулоцитоза
 4. Амилоидоза на бъбреците
 5. Белодробен оток от несърдечен произход
 6. Белодробна аспергилоза - локална форма
 7. Гноен плеврит (емпием на плаврата)
 8. Диабетна гломерулосклероза
 9. Диенцефален синдром
 10. Дисеминиран интравазален синдром
 11. Исхемичен колит
 12. Лумбалгия (симптоматично лумбаго)
 13. Остра бъбречна недостатъчност (фаза на олигоанурия)
 14. Остра дилатация (парализа) на стомаха
 15. Остра дистрофия на черния дроб
 16. Остра следкръвоизливна анемия
 17. Остър езофагит
 18. Остър сигмоидит
 19. Пелагра
 20. Придобита фибриногенопения
 21. Серофибринозен (ексудативен) плеврит
 22. Сидеропенична дисфагия (синдром на Плъмър-Винсън)
 23. Синдром на Малори-Вайс
 24. Синдром на Микулич
 25. Стеноза на пилора
 26. Стеснение на хранопровода
 27. Стрептококова пневмония
 28. Субфреничен абсцес
 29. Туберкулоза на черния дроб
 30. Туберкулозен фибро-казеозен перитонит
 31. Улцеро-некротичен стоматит
 32. Фибринозен (сух) плеврит
 33. Хипертонична нефропатия
 34. Хроничен дуоденит
 35. Хроничен езофагит
 36. Хронична обструктивна белодробна болест
 37. Хронична пневмония
 38. Хронична следкръвоизливна анемия
 39. Хронична тромбоза на порталната вена
 40. Чернодробна псевдоцироза на Пик
Реклама