Отпадналост

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Агранулоцитоза
 2. Антракс на кожата (синя пъпка, сибирска язва)
 3. Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза)
 4. Екстракапилярен гломерулонефрит
 5. Ендемична нефропатия
 6. Идиопатична (хередитарна) хемохроматоза
 7. Инсулином
 8. Коронавирусна болест 2019 (КОВИД-19, COVID-19)
 9. Лакунарен (фоликуларен) тонзилит
 10. Ламблиаза на черния дроб и жлъчните пътища
 11. Лимфосаркоматоза
 12. Мултиплен миелом (плазмоцитом, болест на Рустицкий - Калер)
 13. Наследствена несфероцитна хемолитична анемия
 14. Нефрит с минимални изменения (липоидна форма)
 15. Нодозен панартериит
 16. Остра бъбречна недостатъчност (фаза на олигоанурия)
 17. Остро отравяне с тетраетилолово
 18. Остър бронхит
 19. Остър дифузен нефрит
 20. Отравяне с въглероден окис
 21. Петнист тиф (спорадичен)
 22. Радиационна болест
 23. Ревматоиден полиартрит
 24. Рекрудесциращ ревмокардит
 25. Салмонелоза
 26. Сепсис
 27. Туберкулоза на трахео-бронхиалните лимфни възли
 28. Туберкулозен ексудативен перитонит
 29. Туберкулозен фибро-казеозен перитонит
 30. Хеморагичен пулмо - ренален синдром (синдром на Гудпасчър)
 31. Хроничен ентерит (ентероколит)
 32. Хроничен персистиращ хепатит
 33. Хроничен пиелонефрит
 34. Хронична миелогенна левкемия
 35. Хронична обструктивна белодробна болест
 36. Хронично отравяне с тетраетилолово
 37. Хронично отравяне със серовъглерод
 38. Целиакия (глутен сензитивна ентеропатия, глутенова непоносимост, нетропично спру)
Реклама