Левкоцитоза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Абсцес на слезката
 2. Белодробна кандидоза - пневмонична форма
 3. Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб
 4. Бронхиектатична болест (бронхиектазии)
 5. Вторична билиарна цироза на черния дроб
 6. Грануломатоза (синдром) на Вегенер
 7. Дизентерия (шигелоза)
 8. Дисекираща (разслойваща) аневризма на аортата
 9. Есенциална тромбоцитемия
 10. Исхемичен колит
 11. Лакунарен (фоликуларен) тонзилит
 12. Остра дистрофия на черния дроб
 13. Остра мезентериална тромбоза (емболия)
 14. Остър апендицит
 15. Остър перитонит
 16. Остър пиелонефрит
 17. Остър ревмокардит
 18. Остър сигмоидит
 19. Остър холангиохепатит
 20. Отравяне с нитрозни газове
 21. Пароксизмална студова хемоглобинурия
 22. Пионефроза
 23. Пневмония причинена от Клебсиела пневмоние
 24. Постинфарктен синдром (синдром на Дреслер)
 25. Псевдомембранозен колит
 26. Пурпура на Шонлайн - Хенох
 27. Първичен рак на белите дробове
 28. Ретикулоза (болест на Сезари)
 29. Склеродермия
 30. Тромбастения на Гланцман
 31. Фасциолоза на черния дроб
 32. Флегмонозен гастрит
 33. Холедохолитиаза
 34. Хроничен еозинофилен белодробен инфилтрат
Реклама
Реклама