Интоксикация - ендогенна

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Натрупване на метабилитни продукти или токсини при бактериални инфекции в организма.
Реклама
Реклама