пулс двуфазен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
В медицината pulsus bisferiens или двуфазен пулс се установява при палпация на пулса. Двуфазен означава че се усещат два удара при палпация. Намира се при аортна инсуфициенция в комбинация с аортна стеноза, а също и при изолирана тежка аортна недостатъчност, както и при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия. Обикновено артериалните импулси най-добре се усещат в радиалните артерии, но характера на пулса се оценява най-добре в сънните артерии. Двуфазния пулс също добре се оценява в брахиалните и феморалните артерии.
Реклама
Реклама