пулс - бърз, висок и ритмичен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
При аортна инсуфициенция и нормална честота, пулса е бърз, висок и ритмичен (вследствие високата амплитуда на кръвното налягане).
Реклама
Реклама