Остро белодробно сърце

Определение за остро белодробно сърце

Острото белодробно сърце е остро обременяване с дилатация на дясната камера, с или без деснокамерна сърдечна недостатъчност, резултат от неочаквано бързо настъпило повишаване на налягането в белодробната артерия. Най-честата причина е масивна белодробна тромбемболия (БТЕ), която запушва над 50% от белодробната артериална съдова мрежа.

Реклама