Миокардит

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Миокардит.
Несигурни симптоми на заболяването
Миокардитът е възпалително заболяване на сърдечния мускул с инфекциозен, токсичен, алергичен или автоимунен произход. Той може да протече като фулминантен остър или хроничен активен, или персистиращ процес. Миокардът се засяга огнищно или дифузно. Може да се ангажира и перикарда с развитие на миоперикардит. Вирусните инфекции са важна причина за миокардит и често, а в повечето случаи неразпознато, водят до развитието на дилатативна кардиомиопатия (КМП). От над 50 години е известно, че вирусният миокардит причинява хронична сърдечна недостатъчност (ХСН), но поставянето на диагнозата и лечебната стратегия са все още сериозно предизвикателство. Миокардитът възниква като резултат от въздействието на голям брой инфекциозни и неинфекциозни причини. Сред инфекциозните най-чести са вирусите, основно ентеровируси (вкл. коксакивируси B), парвовирус В19 и човешки херпесвирус 6. Други причинители са бактерии, микози, протозойни и хелминтни инфекции. Неинфекциозните фактори за миокардит са кардиотоксини, медикаменти, водещи до хиперсензитивна реакция, системни заболявания и радиация.