алдолаза в серума повишена

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
Ензимът Алдолаза съществува в две форми. - алдолаза А - разгражда фруктозо 1,6-бисфосфат в мускулите; - алдолаза В - разгражда както фруктозо 1-фосфат, така и фруктозо 1,6-бисфосфат в черния дроб;
Реклама