базофилни левкоцити увеличени

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Базофилни левкоцити (базофили) – спадат към групата на гранулоцитите. Базофилните левкоцити в норма са от 0,0025 - 0,01 x 109/литра (референтни стойности). Тяхното име произтича от гранулите, които те съдържат и се багрят от базофилни (основни) багрила. Могат да са увеличени при някои миелопролиферативни заболявания, алергии, микседем и др. Намаляват при хипертиреоидизъм, лечение с глюкокортикоиди, след химиотерапия.