Базофилни левкоцити увеличени

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.

Базофилните левкоцити (базофилите) спадат към групата на гранулоцитите.

Името им произтича от гранулите, които съдържат и които се багрят от базофилни (основни) багрила.

Базофилните левкоцити в норма са от 0.0025 до 0.01 x 109/l.

Могат да бъдат увеличени при някои миелопролиферативни заболявания, алергии, микседем и др.

Намаляват при хипертиреоидизъм, лечение с глюкокортикоиди, след химиотерапия.

Реклама