акушерска ръка при пристъп

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Водещ симптом при хипопаратиреодизма е тетанията. Тетанията е хипокалциемична - настъпва в резултат на намалена концентрация на калций в кръвта. Паратхормонът е един от основните регулатори на калциево-фосфорната обмяна в организма. Недостатъчната секреция на паратхормон води до намаляване на серумното ниво на калций, което е свързано със съответна симптоматика, включително и до "акушерска ръка" (карпален спазъм - изпъване на пръстите с допиране на 1-ви и 5-ти пръст с абдукция (привеждане) на китката) по време на пристъп.
Реклама