пулс филиформен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Слабо напълнен пулс, усещането е като нишковиден, едва напипващ се, бърз. Характерен е при шок (колапс), остра следкръвоизливна анемия и остър панкреатит.
Реклама