хеморагична диатеза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ