фетор хепатикус

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Отличителна миризма (сладникава, примесена с миризма на фекалии и плесени) при тежки чернодробни заболявания с наличие на портална хипертония, при която чрез порто-системни шънтове тиоли, амоняк и кетони преминават и се отделят през белите дробове в издишания въздух. Характерна е за чернодробната недостатъчност и е клинична характеристика на чернодробната енцефалопатия.