СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) нормална

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Реклама