биопсия на венечната лигавица - амилоидоза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Биопсията е медицинска процедура, чрез която по оперативен път се взема малка част от тъкани или органи на тялото за хистологично изследване. В дадения случай се взема материал от лигавицата на венеца. Амилоидозата е натрупване на анормално променени протеини в междуклетъчното пространство.