пилетромбоза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Причина за пилетромбоза нерядко се явява пъпна инфекция при новородени, пилефлебит (флебит на порталната вена), чернодробна цироза, както и някои тумори на черния дроб. След развитие на пилетромбоза нерядко се развива и портална хипертензия.