СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) ускорена

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
 1. Анкилозиращ спондилартрит (болест на Бехтерев)
 2. Антракс на кожата (синя пъпка, сибирска язва)
 3. Белодробна кандидоза - пневмонична форма
 4. Гноен плеврит (емпием на плаврата)
 5. Грануломатоза (синдром) на Вегенер
 6. Дисеминиран лупус еритематодес
 7. Идиопатичен миокардит (изолиран алергичен миокардит, миокардит на Абрамов-Фидлер)
 8. Инфаркт на миокарда
 9. Инфекциозна мононуклеоза
 10. Коремен тиф
 11. Мезотелиом на плеврата
 12. Менингококов менингит
 13. Метастатични (вторични) и прорастващи злокачествени тумори на перитонеума
 14. Мултиплен миелом (плазмоцитом, болест на Рустицкий - Калер)
 15. Нодозен панартериит
 16. Остра милиарна туберкулоза
 17. Остър белодробен абсцес
 18. Остър ревмокардит
 19. Остър тиреоидит
 20. Пневмококова пневмония
 21. Пурпура на Шонлайн - Хенох
 22. Първичен рак на белите дробове
 23. Ревматоиден полиартрит
 24. Рекрудесциращ ревмокардит
 25. Скарлатина
 26. СПИН (Синдром на придобита имунна недостатъчност)
 27. Стрептококова пневмония
 28. Тромботична тромбопенична пурпура (болест на Moschcowitz)
 29. Хеморагичен пулмо - ренален синдром (синдром на Гудпасчър)
 30. Хроничен белодробен абсцес
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Адхезивен перикардит
 2. Белодробна аспергилоза - бронхиална форма
 3. Белодробна тромбоемболия и инфаркт на белия дроб
 4. Болест на Уипъл
 5. Бронхиектатична болест (бронхиектазии)
 6. Дерматомиозит
 7. Доброкачествена лептоспироза (водна треска)
 8. Екстракапилярен гломерулонефрит
 9. Иктеро-хеморагична лептоспироза (болест на Вайл - Василев)
 10. Инфилтративна белодробна туберкулоза
 11. Ку-треска
 12. Лакунарен (фоликуларен) тонзилит
 13. Лимфаденоза
 14. Марсилска треска
 15. Миелофиброза (остеомиелосклероза)
 16. Остра апластична анемия
 17. Остър белодробен абсцес (пробив)
 18. Остър медиастинит
 19. Остър панкреатит
 20. Остър пиелонефрит
 21. Остър сигмоидит
 22. Остър холецистит
 23. Паратиф Б
 24. Петнист тиф (епидемичен)
 25. Петнист тиф (спорадичен)
 26. Пионефроза
 27. Пневмония причинена от грипен вирус
 28. Пневмония причинена от Клебсиела пневмоние
 29. Пневмония причинена от Псевдомонас аеругиноза
 30. Подагра
 31. Подостър септичен ендокардит
 32. Радиационна болест
 33. Рак на дебелото черво
 34. Рак на жлъчния мехур
 35. Рак на правото черво
 36. Рак на стомаха
 37. Рак на хранопровода
 38. Рак на щитовидната жлеза
 39. Саркоидоза
 40. Серофибринозен (ексудативен) плеврит
 41. Силикоза
 42. Синдром на Бехчет
 43. Синдром на Сьогрен (сика синдром)
 44. Склеродермия
 45. Стафилококова пневмония
 46. Тромбоза на чернодробните вени
 47. Туберкулоза на бъбреците
 48. Туберкулоза на трахео-бронхиалните лимфни възли
 49. Туберкулозен ексудативен перитонит
 50. Фамилна колоректална полипоза (синдром на Гарднър)
 51. Холедохолитиаза
 52. Хроничен еозинофилен белодробен инфилтрат
 53. Хроничен лобуларен нефрит
 54. Хроничен пиелонефрит
 55. Хроничен холангиохепатит
 56. Хроничен язвен хеморагичен колит
 57. Хронична миелогенна левкемия
 58. Хронична обструктивна белодробна болест
 59. Хронична пневмония
 60. Хронична фибро-кавернозна туберкулоза
 61. Хронична хематогенно дисеминирана туберкулоза на белия дроб
Реклама
Реклама