декомпенсация на кръвообращението, неповлияваща се от кардиотоници

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
Реклама