HBsAg положителен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Използва се за диагностициране на остра или хронична инфекция с хепатит В. - Първият маркер, който се появява при остра инфекция. - Изчезването му е индикатор за възстановяване от инфекцията. - Запазването му за повече от 6 месеца е индикатор за хронична инфекция (носителство). - Индивидуален тест за по-малко от 72 часа след ваксиниране може да даде положителен резултат.