анти-HBc антитела (HBcAb)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Положителния резултат е индикация за отминала инфекция с вируса на хепатит В. - Обикновено се запазва за цял живот. - Той липсва у хората, които имат имунитет, като резултат от ваксинация. - Описани са над 10% фалшиви положителни резултати при хора, за които няма документирана инфекция с HBV. Ако не сте сигурни - трябва да си направите и друг маркер анти-HBsAg или анти-HBeAg за потвърждение. Алтернативно - следващ отрицателен резултат е индикация за фалшив положителен първи резултат.