имуноглобулин М anti-HAV

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Антителата на хепатит А вирусна инфекция (HAV) от клас IgM (IgM anti-HAV) са обикновено откриваеми в серума в началото на симптомите и те са надежден маркер за остра HAV инфекция. IgM anti-HAV присъства от 3 до 6 месеца след острото заболяване и много рядко до 18 месеца. Фалшив отрицателен IgM anti-HAV резултат обикновено рядко се получава. В много малко от случаите може да се получи рецидив на хепатит А от няколко седмици до няколко месеца след привидното оздравяване. При пациентите, получили рецидив на хепатит А - IgM anti-HAV отново се появява в серума след първоначалното изчистване.