Предшестващ вирусен хепатит

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Хепатит означава заболяване, при което настъпва възпаление на клетките на черния дроб. То може да се предизвика от много агенти – биологични и неживи. Вече се знае, че почти всички видове вируси, които попадат в кръвта на човека, могат да причиняват възпалителни изменения в неговия черен дроб. Когато се говори за вирусни хепатити (ВХ) обаче, се разбира за такива възпалителни изменения на черния дроб, които се предизвикват от няколко по-специфични вируса, причиняващи в него и по-особени възпалителни изменения. За сега се приема, че 5 вида вируси, могат да предизвикват почти аналогични изменения за черния дроб на човека. Те се наименуват по първите букви на латинската азбука, а именно – A, B, C, D, E. А вирус F за сега е само една хипотеза. Наскоро откритите патогенни TTV и JEN все още се проучват.