HD антиген (HDAg) положителен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Директните методи за откриване на HD антиген (HDVAg) или HDV РНК (HDV RNA) са недостатъчно стандартизирани или има проблем с надеждността им като маркери на инфекцията, каквото е установяването на HD антиген (HDVAg) в кръвта.
Реклама
Реклама