фациес холерика

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Фациес холерика - изостряне на чертите на лицето, очните ябълки хлътват дълбоко, лицето изразява силно страдание. Появява се при тежка степен на дехидратация, например при холера.